Referencie

Výstavba inžinierských sietí v priemyselnom parku v Kechneci

Odvodňovací kanál v priemyselnom parku v Kechneci

Zemné práce:

- SWEP

- CROWN
- GEFCO

Odstránenie zosuvov pôdy:

- v Krásnej nad Hornádom

- v Čermeli

Odstranenie naplavenín z Hornádu pri Ťahanovskom moste

Protipovodňové opatrenia:

- v Ždani

- v Trstenom pri Hornáde

- v Čani

- v Haniske

- v Gyňove

Zemné práce:

- pre radovú výstavbu domov v Lorinčíku

- na INTERPORT v Haniske

- pre výstavbu cesty v Trstenom pri Hornáde

- pre výstavbu viacerých rodinných domov