Kontakt

TATRY spol. s r.o.
Tichá 52
044 11 TRSTENÉ pri Hornáde

 

konateľ firmy: Ing. Ladislav BARTKO

                         mobil: 0905 718 781

realizátor zákaziek: Ing. Peter BARTKO

                            mobil: 0905 366 825 

 

E-mail: tatry.bartko@centrum.sk

           tatry.sk@zoznam.sk

           tatry@zoznam.sk

          

web: www.tatry-sk.sk

       

IČO: 31649262

DIČ: 2020494916

IČ DPH: SK2020494916

 

bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Košice

číslo účtu: 17709542/0200

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Košice I,

oddiel: Sro, Vložka číslo: 1222/V